آموزش پینگ پنگ

انواع چرخش در پینگ پنگ تاپ اسپین

چرخش تاپ اسپین در بازی پینگ پنگ

در این مقاله، برخی از انواع چرخش در پینگ پنگ را برای بهبود تکنیک در بازی شما ذکر میکنیم و با آموزش نکات در انواع چرخش در پینگ

پنگ بازی شما را به سطح بالاتری می‌بریم.

انواع چرخش

چند نوع اصلی چرخش در پینگ پنگ وجود دارد که متداول ترین آن چرخش بالا، پشت و چرخش کناری در هر دو جهت.

توپ پینگ پنگ می تواند در سه محور مختلف که عمود بر یکدیگر هستند بچرخد و چرخش توپ پینگ پنگ می تواند در دو جهت در هر یک از

این محورها نیز بچرخد.

بزرگترین تفاوت بین یک بازیکن حرفه ای پینگ پنگ و یک بازیکن مبتدی حرکت اسپین است. بازیکنان حرفه ای هم برای کنترل توپ و هم

برای تحمیل اشتباهات حریف از چرخش در سرویس های خود و ضربات رالی استفاده می کنند. کاری که می‌خواهیم انجام دهیم این است

که به انواع، اثرات و اهداف چرخش‌های مختلف، نحوه ایجاد اسپین، نحوه زدن اسپین، نحوه مدیریت چرخش و نحوه چرخش در واقع یک

منحنی توپ باید توجه کنیم.

نحوه بازی تکنیک تاپ اسپین(Forehand Topspin)

تاپ اسپین یکی از اساسی ترین تکنیک ها در پینگ پنگ است. در این آموزش بیایید تاپ اسپین فورهند (یا حلقه فورهند ) را یاد بگیریم.

تکنیک فورهند یک جنبه حیاتی در بازی تنیس روی میز در سطح بالا است. فورهند قوی به بازیکنان اجازه می دهد تا قدرت و کنترل تولید کنند

و کسب امتیاز و مانور دادن به حریفان را آسان تر می کند.

تکنیک قدیمی Forehand Topspin

به طور معمول، در باشگاه تنیس روی میز به ما آموزش داده می شود که توپ را با تکنیک “قدیمی” حلقه کنیم. یعنی: ساعد را به عقب

برگردانید، دور آرنج بچرخانید، از بالای چشم ها عبور کنید، مانند سلام نظامی. بنابراین آرنج منبع اصلی نیرو با تا کردن ساعد است.

چرخش بالا در یک شوت نیرویی رو به پایین ایجاد می کند که باعث می شود توپ به دلیل تعامل آن با هوا سقوط کند.

چرخش در پینگ پنگ

در ورزش های راکتی، می توان آن را با ضربه زدن به توپ با چرخش رو به جلو، در حالی که راکت به سمت پایین جهت حرکت آن قرار می

گیرد، ایجاد کرد.

بهترین روش ها برای بازی قدرتمند فورهند تاپ اسپین در تنیس روی میز ، راکت را تا حد امکان پایین بیندازید. با پاهای خود حرکت کنید. توپ

را در موقعیت بسیار پایین بزنید.

از یک راکت برای چرخش بالا استفاده کنید.

Topspin با ضربه زدن به توپ با چیزی که “راکت بسته” نامیده می شود ایجاد می شود، به این معنی که راکت را به سمت پایین به سمت

زمین نگه می دارید. این سرویس‌ها زمانی بهترین عملکرد را دارند که سریع باشند و به پشت میز حریف ضربه بزنند.

حرکت اسپین در پینگ پنگ

برای چرخش تاپ، توپ را از بالا بچرخانید.

با استفاده از یک راکت بسته، بالای توپ را با یک حرکت سریع رو به جلو با راکت خود مسواک بزنید. توپ با دور شدن از شما بالا می رود و

سپس به سمت پایین خم می شود.

برای چرخش به عقب از راکت باز استفاده کنید.

بک اسپین در پینگ پنگ

Backspin از “راکت باز” استفاده می کند، به این معنی که راکت را رو به بالا به سمت سقف نگه می دارید. سرویس‌های Backspin به عنوان

سرویس‌های «زیر چرخشی» نیز شناخته می‌شوند. این سرویس های کوتاه و کم می تواند در برابر بازیکنانی که دوست دارند در هنگام

برگشت به توپ حمله کنند بسیار مفید باشد.

برای چرخش به پشت توپ را از پایین بچرخانید.

چرخش توپ تاپ اسپین

با استفاده از یک راکت باز، پایین توپ را با یک حرکت سریع رو به جلو با راکت خود مسواک بزنید. هنگام حرکت توپ روی تور، توپ را پایین و

مستقیم نگه دارید.

توپ را از کناره ها بچرخانید تا بچرخد.

چرخ توپ در ورزش پینگ پنگ

توپ را در سمت چپ بزنید تا به سمت راست بچرخد و به سمت راست ضربه بزنید تا به سمت چپ بچرخد. این باعث می شود که توپ در آن

جهت ها پرتاب شود. بازگشت این سرویس‌ها برای حریف می‌تواند بسیار دشوار باشد، زیرا حریف شما نمی‌داند برای گرفتن توپ باید در کدام

جهت بدود.

از حرکات سریع مچ دست برای بهبود چرخش خود استفاده کنید.

پینگ پنگ بک اسپین

فشار دادن مچ دست به شما امکان تماس بسیار سریع با توپ و افزایش سرعت را می دهد. این سرعت چرخش بیشتری را به سرویس

های شما اضافه می کند و بازگشت سرویس های شما را بسیار دشوارتر می کند. هر بار که خدمت می کنید، توسعه این اسنپ را تمرین

کنید.

دیدگاهتان را بنویسید