دارت

نحوه امتیازگیری در بازی دارت

گلزنی در بازی دارت

قوانین بازی دارت 501 یا X01

بازی دارت یک بازی پرطرفدار و هیجان انگیز برای هر شخص در هر سنینی می باشد. اگر در بازی دارت تازه کار هستید و به دنبال

دستورالعمل هایی برای گرفتن امتیاز هستید، این مبحث برای شما مناسب است

X01 اصطلاحی است به معنای 501، اما همچنین 101، 201، 301… 1001 و غیره. بنابراین این قوانین برای تمام حالت های بازی X01 اعمال

می شود.

تخته دارت که به آن صفحه چوبی «آماجه» نیز می گویند. از تعدادی حلقه‌های رنگین که به فاصله‌ هایی معین نقاشی شده تشکیل می‌گردد

که هر پرتاب در داخل یکی از حلقه‌های رنگین امتیاز مخصوص به خود را دارد.

یک تخته دارت به 20 بخش تقسیم می شود که از 1 تا 20 امتیاز به عنوان عدد نشان می دهد. هر بخش به بخش‌های دیگری تقسیم

می‌شود که نشان‌دهنده امتیاز یک، دو یا سه‌گانه است.

هر بازیکن به نوبت از تخته دارت استفاده می کند و هر بازیکن در زمان نوبت تعیین شده اش حق پرتاب سه نیر دارت را دارد.

شما می توانید تعیین کنید که چه کسی با پرتاب یک دارت به سمت bullseye یا چشم گاو نر که نقطه هدف است (نزدیکترین فاصله اول)

بازی شروع می کند.

بررسی امتیازات

امتیاز دهی بازی دارت با برنامه Score Darts برای iOS و Android آسان است . تا 4 دارت بازیکن بازی کنید یا SmartBot را به چالش بکشید

که عملکرد اخیر شما را تجزیه و تحلیل می کند تا هر بار یک مسابقه خوب به شما ارائه دهد. تمام میانگین ها و آمار خود را با مشخصات

دقیق بازیکنان پیگیری کنید.

با فرود دارت در داخل سیم بیرونی امتیاز به شرح زیر است:

امتیازگیری بازی دارت

single : یکی از قسمت های بزرگتر یک بخش شماره گذاری شده را بزنید تا مقدار امتیاز نشان داده شده را به دست آورید.

Double :  یکی از نوارهای خارجی نازک یک بخش شماره گذاری شده (رنگ قرمز یا سبز) را بزنید تا امتیاز نشان داده شده برای آن

بخش را دو برابر کنید. Double-20 اغلب به عنوان Double-top شناخته می شود.

Treble- سه گانه :  یکی از نوارهای داخلی نازک یک بخش شماره گذاری شده (بخش رنگی قرمز یا سبز، اما تقریباً در نیمه راه بین سیم

بیرونی و مرکز تخته قرار دارد) ضربه بزنید تا مقدار امتیاز نشان داده شده را سه برابر کنید.

Bullseye : بخش اصلی در بازی دارت دایره مرکزی کوچک به یک حلقه بیرونی سبز رنگ که 25 امتیاز دارد (گاو نر بیرونی) و یک دایره قرمز یا

سیاه کوچکتر (گاو نر یا گاو درونی) تقسیم می شود که امتیاز 50 را به دست می آورد . اصطلاح “bullseye” می تواند گیج کننده باشد زیرا

می تواند به معنای گاو نر درونی یا ترکیب هر دو قسمت باشد. گاو نر درونی هنگام دوبرابر کردن یا خارج شدن به عنوان یک دور، دو برابر

محسوب می شود.

نکات کلیدی

dart-بازی

  • اگر یک دارت خارج از سیم بیرونی فرود بیاید، هیچ امتیازی نمی‌گیرید (پس بهتر است سعی کنید از این کار اجتناب کنید!)
  • اگر یک دارت به بیرون پرید، چه از حلقه ها، از تخته یا از یک دارت دیگر، هیچ امتیازی ندارد. به طور مشابه، اگر یک دارت قبل از بازیابی توسط بازیکن از تخته بیفتد، هیچ امتیازی نخواهد داشت.
  • دارتی که تخته را در نقطه ی خود لمس نمی کند، نیز هیچ امتیازی ندارد. این بدان معناست که اگر یک دارت به لطف دارت دیگری روی تخته در جای خود قرار گرفته باشد، حساب نمی شود (مگر اینکه نقطه لمس یا تعبیه شده در تخته باشد).

Doubling in (دو برابر شدن)

به‌ صورت اختیاری، بازیکنان می‌توانند «دبل در» را انتخاب کنند. این بدان معناست که بازیکن باید قبل از اینکه بتواند گلزنی کند، یک دبل زده

شود. دو ضربه به امتیاز آنها حساب می شود.

 Doubling out / checking out دارت

برای به پایان رساندن / برنده شدن یک بازی، یک بازیکن باید دقیقاً امتیاز باقی مانده را بزند، اما آنها باید این کار را با زدن یک دبل (یا گاو

درونی) انجام دهند.

Going bust

اگر در هر نقطه ای بازیکنی بیش از امتیازی که دارد امتیاز بگیرد، “شکست” شده است و نوبت فعلی او تمام شده است. هر امتیازی در

طول این نوبت نادیده گرفته می شود (بنابراین نمره 0 ثبت می شود) و بازیکن بعدی نوبت خود را می گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید