دارت

آموزش پرتاب دارت

dart-game

نحوه پرتاب

در این مقاله آموزش پرتاب دارت دارت یک بازی مهارتی است که نیاز به تمرین مداوم از طرف شما دارد. شما باید

حالت دست، حالت و سبک پرتاب فردی خود را کشف کنید. این را در ذهن خود قرار دهید که صرفاً از سبک سایر

بازیکنان دارت تقلید نکنید.

شما باید خودتان سبک خود را کشف کنید.

یکی از بهترین نکات برای بهتر شدن در بازی دارت، تمرین پرتاب در نواحی هدف کوچکتر (دبل و سه گانه) و تلاش

برای زدن امتیازهای خاص روی تخته است . به جای پرتاب دارت های بی هدف روی تخته، سعی کنید یک دو یا

سه گانه خاص را پرتاب کنید تا به شما در افزایش دقت کمک کند.

نکته بعدی که هنگام پرتاب باید به آن فکر کنید این است که چگونه دارت خود را به سمت تخته دارت نشانه گیری

کنید. اولین دارت خود را در دست برای پرتاب آماده کنید و دارت را تا سطح چشم خود بالا ببرید. اگر راست دست

هستید از چشم راست برای هدف گیری و اگر چپ دست هستید از چشم چپ استفاده کنید.

 

پرتاب دارت

 

در حین پرتاب پشت خط (Oche) تعیین شده بمانید.

مرحله اول

برای آموزش پرتاب دارت در مرحله خط روی زمین  نام دارد که 7 فوت 9، 1/4 اینچ (2.369 متر) از تخته دارت فاصله

دارد. هر زمان که قصد پرتاب دارتی را دارید، خود را در نقطه ای قرار دهید و مراقب باشید از آن عبور نکنید.

• اشکالی ندارد که بازوها و بالاتنه شما از روی خط عبور کنند، اما پاهای شما باید پشت خط بمانند.

مرحله دوم

پرتاب تیر دارت

در مرحله دوم آموزش پرتاب دارت یک پا را جلوتر قرار دهید و شانه خود را به سمت تخته دارت بگیرید.به پهلو

بچرخید تا شانه دست پرتاب کننده شما رو به تخته دارت باشد. پای جلوی خود را به سمت بالا قرار دهید و وزن

خود را کمی به سمت جلو ببرید تا تعادل خود را حفظ کنید. توپ پای عقب خود را روی زمین قرار دهید تا ثابت بماند.

  • برای بازیکنان راست دست، پای راست خود را در جلو و پای چپ خود را در عقب نگه دارید. برای بازیکنان چپ دست، پای چپ خود را در جلو و پای راست خود را در عقب نگه دارید.
  • از خم شدن بیش از حد به جلو یا عقب خودداری کنید زیرا باعث می شود تعادل خود را از دست بدهید.

مرحله سوم

دارت

دارت را با انگشت شست، سبابه و انگشت میانی خود نگه دارید.

دارت را در دست غالب خود بگیرید و آن را از میان انگشتان خود بگذرانید تا جایی که احساس ثبات بیشتری می

کند. انگشت شست خود را در یک طرف دارت قرار دهید و با انگشت سبابه خود آن را در جای خود قرار دهید.

انگشت وسط خود را روی دارت بگذارید تا ثابت و صاف بماند.

• سعی کنید انگشتان خود را به هر چیزی که برای شما راحت تر است تغییر مکان دهید.

مرحله چهارم

بازی دارت

تیر dart را در مقابل خود نگه دارید تا نوک آن کمی به سمت بالا باشد.

بازوی خود را در مقابل خود دراز کنید و آرنج خود را تا زاویه 90 درجه خم کنید. دارت را بیشتر افقی نگه دارید اما

نوک آن را کمی به سمت بالا زاویه دهید. آرنج خود را با جایی که می خواهید روی تخته دارت نشانه بگیرید، خط

بکشید.

مرحله پنجم

پرتاب دارت-بازی

 

دیدگاهتان را بنویسید